serwis bram 5

Od maja 2005 obowiązują nowe normy europejskie dotyczące bezpieczeństwa użytkowania bram i urządzeń.
Na posiadaczu – użytkowniku wyrobu, spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie regularnej kontroli, sprawdzeniu i konserwacji zgodnej z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji montażu i obsługi, przez kompetentną osobę.

Regularna konserwacja daje szereg korzyści:

- Minimalizuje ryzyko awarii spowodowanych zużyciem i zmęczeniem materiału
- Zmniejsza koszt eksploatacji w dłuższym okresie
- Zapewnia bezpieczeństwo. Wszystkie urządzenia stanowiące o bezpieczeństwie są systematycznie poddawane kontroli, co znacząco zmniejsza ryzyko przy codziennej obsłudze
- Gwarantuje spełnienie wymagań przepisów europejskich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy