serwis bram 5

Nasze działania podejmujemy niezwłocznie od chwili przyjęcia Państwa zlecenia, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, w maksymalnie krótkim czasie diagnozujemy przyczynę awarii, przedstawiamy szczegółowy raport techniczny, określający zakres uszkodzeń, harmonogram prac i czynności serwisowych koniecznych do przywrócenia sprawności urządzenia, oraz kosztorys naprawy.

Po akceptacji, przystępujemy natychmiast do naprawy, zgodnie z przedstawionym harmonogramem, starając się zminimalizować problemy i kłopoty związane z powstaniem awarii.